Grootwatertocht Marker Wadden

Datum: 13 juni 2021
Waar: Marker Wadden
Opgeven (verplicht!) voor: 8 juni 2021
Contactpersoon: Marinus Kalkman

Op zondag 13 juni vindt de grootwatertocht naar de Marker Wadden plaats.

We hebben de tocht op deze datum gepland in de hoop, dat het weer gunstig is, zodat de tocht door kan gaan. Nu is nog moeilijk in te schatten wat voor weer het 13 juni zal zijn, en in hoeverre dat invloed zal hebben op het al dan niet doorgaan van de tocht. In principe gaat de tocht gewoon door, maar wanneer dat nodig is, kan deze op het laatste moment nog afgelast worden.

Wanneer dit het geval is, zal er een alternatieve tocht gevaren worden in het merengebied op en rondom het Beulaker Wijde.

Omdat het een uitdagende tocht is, wordt er het een en ander gevraagd van de deelnemers:

Voorafgaand aan de tocht vinden er techniekavonden plaats. Vorig jaar en ook dit jaar hebben daar vaarders aan deelgenomen. Tijdens de techniekavonden komen, naast gevorderde technieken ook verschillende reddingsmethoden aan bod. Deze worden uitgelegd en geoefend.

Mensen die willen deelnemen aan de tocht moeten óf:

 • Al een keer hebben deelgenomen aan deze tocht, door de vereniging georganiseerd,
 • Vorig jaar of dit jaar meegedaan hebben aan één of meerdere techniekavonden
 • Ons op een andere manier kunnen overtuigen, dat hij/zij de vaardigheden bezit om veilig mee te kunnen varen.

Daarnaast moet de deelnemer beschikken over een deugdelijke uitrusting:

 • Een zeekano die onzinkbaar is door waterdichte luiken en schotten
 • Daarbij een goed passend spatzeil
 • Naast de gewone peddels zo mogelijk reserve peddels
 • Een goed zwemvest dat gedurende de tocht gedragen wordt
 • Kleding die goede bescherming biedt tegen warmte, kou, regen en wind, zoals anorak, neopreen of dry suit (!), fleece, eventueel zonnebril, hoedje op het hoofd, etc.
 • Voldoende reserve kleding
 • Voldoende eten en drinken
 • Persoonlijke zaken zoals medicatie, camera, reparatiespul, etc.

En ten slotte moet iedere deelnemer serieus beoordelen of hij/zij die dag fit genoeg is om mee te varen, en er vertrouwen in hebben, dat een tocht zonder onderbreking van minimaal 2 uur volgehouden kan worden.

We verzamelen op 13 juni bij de Hoekipa Dijk (zie website) om 10.00 uur.

Daar worden enkele afspraken gemaakt over groepsverantwoordelijkheid en onverwachte omstandigheden. Wanneer iemand met een (deels) ondeugdelijke uitrusting verschijnt bij het vertrekpunt, kan hij/zij helaas om veiligheidsredenen niet meevaren.

Vorig jaar moesten we op de Marker Wadden toegang betalen. Ik meen, minder dan € 10,-

Maar daar kan ik nu niets meer over op de website vinden. Maar neem wat geld mee, als is het maar voor koffie en appeltaart.

Voor verdere informatie zie ook de websites:
natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/marker-wadden   en windmeister.nl/lelystad-hoekipa-dijk/

Voor verdere vragen neem gerust contact op.
Aanmelden via de vaarcommissie vóór dinsdag 8 juni.

Groet,
Marinus Kalkman

Een filmpje van een kano-tocht naar de Marker wadden: