Info voor nieuwe leden

De Peddelaars

 

De Zwolse Kanovereniging “De Peddelaars” is 26 november 1932 opgericht.

Bij de vereniging staat kanoën, natuur en gezelligheid centraal. Dit vind je terug in de activiteiten die normaliter georganiseerd worden door enthousiaste leden.

Dit jaar worden er door de Corona helaas maar beperkt activiteiten georganiseerd. Gelukkig wordt er individueel en in klein groepsverband wel veel gevaren.

Ook de clubavonden verlopen anders, er wordt nu alleen door leden gevaren en de gezellige “nazit” is helaas niet mogelijk.

Voor de Coronatijd was het gebruikelijk dat geïnteresseerden op onze clubavond spontaan een kijkje kwamen nemen. Nu is dat voorlopig niet toegestaan.

Wanneer je interesse hebt in onze vereniging kun je wel een afspraak maken via de Secretaris voor een kennismaking en misschien ook een proefvaart.

Mail: secretaris-at-kvdepeddelaars.nl 

Huishoudelijk reglement:

De contributie en het liggeld van de kano’s vind je hieronder. Deze bedragen zijn op jaarbasis en dienen in halfjaarlijkse termijnen te worden voldaan. Je kunt het eerste termijn voor 1 december en het tweede termijn voor 1 juni (automatisch) overmaken op het volgende rekeningnummer:

NL74 INGB 0001 0261 12

Het opzeggen van een lidmaatschap dient voor dezelfde data schriftelijk bij de secretaris te geschieden.

Contributie:

Seniorlid (incl. TKBN)   €          52,00 *
Samenwonende partner (TKBN 100% korting €          29,00
Overige inwonende gezinsleden   €            0,00
Sleutelgeld hek   €          45,00
Sleutelgeld loods   €          12,00
Ligplaats kajak   €          26,00
Ligplaats canadees   €          33,00
Donateur bijdrage   €          15,00
Instructiegeld (3x instructie)   €          15,00
Bootgebruik verenigingsavonden 1e jaar   €          00,00
  2e jaar €          50,00
  3e jaar €        100,00
Boot huur per dag kajak €           10,00
  canadees €           10,00

* 5 euro korting bij automatische incasso