Info voor nieuwe leden

De Peddelaars

De Zwolse Kanovereniging “De Peddelaars” is 26 november 1932 opgericht.

Bij de vereniging staan kanoën, natuur en gezelligheid centraal. Dit vind je terug in de activiteiten die georganiseerd worden door enthousiaste leden.

Gedurende de zomertijd wordt er op de dinsdagavonden om 19.00 uur gevaren vanaf de kanoloods. Als afsluiting wordt er nog wat  gedronken in de loods. Deze avonden worden afgewisseld met lange avondtochten, weekendtochten en andere evenementen. In de winter kan de kanovaardigheid op peil gebracht/gehouden worden bij de zwembadinstructie en met het peddelen in de C10.

Het clubblad van “De Peddelaars” verschijnt vier maal per jaar. Het Peddelnieuws is een blad voor en door leden. Iedereen kan dus kopij inleveren!

Huishoudelijk reglement:

De contributie en het liggeld van de kano’s vind je hieronder. Deze bedragen zijn op jaarbasis en dienen in halfjaarlijkse termijnen te worden voldaan. Je kunt het eerste termijn voor 1 december en het tweede termijn voor 1 juni (automatisch) overmaken op het volgende rekeningnummer:

NL74 INGB 0001 0261 12

Het opzeggen van een lidmaatschap dient voor dezelfde data schriftelijk bij de secretaris te geschieden.

Contributie:

Seniorlid (incl. TKBN) €          52,00 *
Samenwonende partner (TKBN 100% korting €          29,00
Overige inwonende gezinsleden €            0,00
Sleutelgeld hek €          45,00
Sleutelgeld loods €          12,00
Ligplaats kajak €          26,00
Ligplaats canadees €          33,00
Donateur bijdrage €          15,00
Instructiegeld (3x instructie) €          15,00
Bootgebruik verenigingsavonden 1e jaar €          15,00
2e jaar €          50,00
3e jaar €        100,00
Boot huur per dag kajak €            5,00
canadees €            7,50

* 5 euro korting bij automatische incasso