Info voor nieuwe leden

De Peddelaars

 

De Zwolse Kanovereniging “De Peddelaars” is 26 november 1932 opgericht.

Bij de vereniging staat kanoën, natuur en gezelligheid centraal. Dit vind je terug in de activiteiten die normaliter georganiseerd worden door enthousiaste leden.

Wil je uitproberen of het varen in een kajak iets voor jou is?

Neem dan contact op met de secretaris en maak een afspraak voor een instructie-les van 1½ tot 2 uur.

De eerste keer is gratis. Bevalt het de eerste keer goed en wil je nog 2 keer een instructie-les volgen dan zijn de kosten hiervoor in totaal € 20,- Na drie keer varen beslis je of je lid wilt worden.  Je moet wel goed kunnen zwemmen en 16 jaar of ouder zijn.  

Voor vragen of een afspraak kun je contact opnemen met de secretaris.

Voor de (vaar)regels op het water verwijzen we graag naar : Vaarregels

Het huishoudelijk reglement valt hier te vinden:  Huishoudelijk reglement

De statuten zijn opvraagbaar bij de secretaris

De contributie en het liggeld van de kano’s vind je hieronder. Deze bedragen zijn op jaarbasis en dienen in halfjaarlijkse termijnen te worden voldaan. Je kunt het eerste termijn voor 1 december en het tweede termijn voor 1 juni (automatisch) overmaken op het volgende rekeningnummer:

NL74 INGB 0001 0261 12

Het opzeggen van een lidmaatschap dient voor dezelfde data schriftelijk bij de secretaris te geschieden.

Contributie:

Seniorlid (incl. TKBN)   €          52,00 *
Samenwonende partner (TKBN 100% korting €          29,00
Overige inwonende gezinsleden   €            0,00
Sleutelgeld hek   €          45,00
Sleutelgeld loods   €          12,00
Ligplaats kajak   €          26,00
Ligplaats canadees   €          33,00
Donateur bijdrage   €          15,00
Instructiegeld (3x instructie)   €          20,00
Bootgebruik verenigingsavonden 1e  kalender jaar   €          00,00
  2e jaar €          50,00
  3e jaar €        100,00
Boot huur per dag kajak €           10,00
  canadees €           10,00

* 5 euro korting bij automatische incasso